Övrigt

Effektbrist i systemet

Med rådande väderförhållanden har det blivit väldigt hög belastning på elnätet. I samråd med Kraftnät Åland skulle vi vilja be…
Övrigt

Information till fjärrvärmekunder, kontrollera värmeväxlarna

10.10.2023 I takt med att temperaturen sjunker på nätterna ökar värmebehovet i fastigheterna. Nu är det hög tid att kontrollera…
Övrigt

Ändringar i faktureringen gällande mikroproducenter från 1.1.2023 (Statsrådets förordning 1133/2020)

08.12.2022 Mariehamns Energi Ab kommer från 1.1.2023 att netta mikroproduktion och elförbrukning per timme eller 15 minuter beroende på vilket…
Övrigt

Höjning av tariffpriserna 01.01.2023

30.11.2022 Turbulensen på elmarknaden fortsätter. Efter att ha sett små lättnader på spotmarknaden, tack vare det varma vädret, har vindarna…
Övrigt

Robert Kjellberg är nu på plats och tillträder som ny VD

01.09.2022 Idag tar Robert Kjellberg över VD-rollen för Mariehamns Energi från Tf. VD Torsten Fredriksson som innehaft posten i denna…
Övrigt

Vad kan man göra för att spara energi?

Vi befinner oss i dag i en period med höga elpriser och som verkar hålla sig på en högre än…
Övrigt

Uppdaterad information till solpanels-installatörer 17.06.2022

Information till installatörer Mikroproduktionsanläggningen måste installeras och besiktas av en behörig elinstallatör, som också ska skicka in uppgifter om din…