Vi lanserar nu vår 50/50-tariff

För att öka möjligheten för mindre förbrukare att påverka sin elräkning har vi tagit fram en 50/50-tariff.

Denna tariff blandar ett fastpris med spotmarknadspriset, 50% fastpris och 50% spotmarknadspris som ändrar timme per timme. Det fasta priset baserar sig på vår normaltariff.

Läs mera på länken nedan

50-50