Behaglig värme från åländska skogsbruk.

Anmäl intresse för fjärrvärme
Vår bioenergi

Ungefär 85 procent av vår fjärrvärme produceras med biobränsle i form av flis, spån och bark från åländska skogsbruk.

Sänkta koldioxidutsläpp

Hittills har vi minskat koldioxidutsläppen med omkring 27 000 ton per år genom att ersätta olja med biobränslen.

Teknikutveckling

För att minimera koldioxidutsläppen från fossila bränslen utvecklar vi ständigt våra tekniska lösningar.

Läs mer om vår fjärrvärmeproduktion
Byt till grön el nu
Fler frågor och svar