Ny och tillfällig anslutning till elnätet

När du bygger nytt hus behöver du tänka på att ansöka om elanslutning i god tid, så att den hinner bli klar till ditt planerade inflyttningsdatum. Fyll i formuläret Ansökan om elanslutning här på vår webbplats, så återkommer vi till dig med avtal och offert.

Byggherrens ansvar

Som byggherre ansvarar du för att det läggs skyddsrör mellan din huvudcentral och den anslutningspunkt vi anvisat i avtalet för elanslutningen. Vi ansluter därefter din fastighet till elnätet genom att dra fram ledning till anslutningspunkten.

Ledningen mellan anslutningspunkten och mätarcentralen ingår inte i elanslutningen, men du kan beställa den separat antingen av oss eller via din elentreprenör.

Observera! Mätarcentral ska monteras utomhus, till exempel på fasaden.

Tillfällig anslutning

Vi hjälper dig med tillfällig elanslutning när du behöver ström under en begränsad period, som till byggplatsen när du bygger nytt hus. Genom att hyra en arbetsplatscentral av oss får din elentreprenör tillgång till de uttag  som behövs under byggtiden.

Utöver hyran för elcentralen betalar du en kopplingsavgift för uppsättning och nedtagning av mätaren samt löpande för den el som förbrukas enligt prissättningen för Allmän el.

Prisbladet för tillfällig anslutning

Vem gör vad?

När du lämnat in din ansökan om elanslutning blir du anvisad en anslutningspunkt till elnätet. Den anvisade platsen är antingen utmärkt på situationsplansritningen i dina bygglovshandlingar och/eller definierad i ditt elanslutningsavtal.

Byggherren, det vill säga du som äger fastigheten, ansvarar för att lägga skyddsrör mellan din huvudcentral och den anvisade anslutningspunkten. Vi ansluter sen din fastighet till elnätet genom att dra servisen (ledningen) fram till anslutningspunkten för din fastighet.

Kundserviskabeln mellan anslutningspunkten och mätarcentralen ingår inte i elanslutningen men du kan beställa den separat av oss eller via din elentreprenör.