För dig som är elentreprenör

Kontakta oss
Uppsättning

Montering sker som regel en till två dagar efter beställning. Uppsättning och nedtagning bekostas av beställaren

Uttag

Den vanligaste mätaren (35A) har följande uttag: 32A, 16A och 1~(fas) uttag

Debitering

Elförbrukning och mätarhyra debiteras enligt tariff 400

Mätarcentral

Mätarcentral ska placeras utomhus, så att vi har tillgång till mätaren utan tillträde till byggnaderna. I speciella fall kan undantag för mätarcentralens placering beviljas. Till exempel för industrifastigheter, hyreshus, affärsfastigheter, offentliga byggnader eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är skyddade. Ansökan om undantag ska göras innan installation.

Ditt ansvar som elentreprenör

Innan en installerad elanläggning tas i bruk ska du genomföra en ibruktagningsbesiktning. Du hittar protokoll för detta längre ner på sidan. Du ansvarar också för mätarbeställning, registeranmälan och certifieringsbesiktning när installationen är färdigställd.