Värme från åländska skogar

85 % lokalproducerade biobränslen

Det mesta av vår fjärrvärme produceras med biobränslen. Vår leverantör är Mariehamns Bioenergi Ab, som ägs gemensamt av oss och de åländska skogsindustrierna. Vi arbetar för att utöka produktionen och helt fasa ut den olja vi ännu är beroende av under vintermånaderna.

Vår bioenergi

Ungefär 85 procent av vår fjärrvärme produceras med biobränsle i form av flis, spån och bark från åländska skogsbruk.

Sänkta koldioxidutsläpp

Hittills har vi minskat koldioxidutsläppen med omkring 27 000 ton per år genom att ersätta olja med biobränslen.

Teknikutveckling

För att minimera koldioxidutsläppen från fossila bränslen utvecklar vi ständigt våra tekniska lösningar.

Ska du bygga?

Anmäl intresse för fjärrvärme och ansök om ny elanslutning i god tid när du bygger hus. Tänk också på att du behöver el till byggarbetsplatsen – vi ordnar en tillfällig anslutning.

Gör en intresseanmälan för fjärrvärme

Ansök om elanslutning