Avtal och villkor

Anslutningsvillkor

Aktuella villkor vid anslutning till elnätet

 • Förändringar från år 2000.
 • De flesta justeringarna beror på förändrad lagstiftning.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.
 • Om kunden är konsument (det vill säga endast förbrukare) kan inte sämre avtal tecknas.
 • Ersättning vid fördröjning bestäms till 5 % av anslutningsavgiften de första två veckorna, därefter 10 % max 1700 € ersättning för indirekt skada vid vårdslöshet.
 • Kund kan få tillstånd att använda elnätet för dataöverföring med separat avtal.
 • Avtalet kan överföras.
 • Anslutningen överförs inte automatiskt vid försäljning.

Elleveransvillkor

 • Avtalet gäller om Mariehamns Energi levererar både elenergi och överföring.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.

Nättjänstvillkor

 • Gäller om det är en annan leverantör av elenergin.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.

Elförsäljningsvillkor

 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.
 • Avtalet grundar sig på fjärravlästa värden istället som tidigare uppskattad värden.

Anslutningsavtal för elproduktion

 • Ett nytt avtal som kompletterar det vanliga anslutningsavtalet.

Nättjänstvillkor för elproduktion

 • Ett nytt avtal som kompletterar de vanliga nättjänstavtalet främst med tekniska krav

Avtalsvillkor för fjärrvärme

 • Avtalsvillkor som bl.a. berör ingående av värmeavtal, värmens kvalitet, avtalad effekt.