Våra elprodukter & priser

När vi utvecklar våra elprodukter fokuserar vi alltid på det verkliga behovet hos våra kunder. Därför är vi säkra på att du hittar ett alternativ som passar dig bland våra produkter. Som elkonsument har du dessutom alltid möjlighet att ändra din elanslutning. Till exempel när din boendesituation förändras.

Dina behov styr valet av elprodukt

Allmän el (normaltariff 110)

Allmän el kallas även för normaltariff. Den är anpassad för egnahemshus och andra mindre användare.

Grön el

Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Certifierad el får du genom att teckna ett separat elavtal.

Tvåtidsel (dubbeltariff 120)

Tvåtidsel kallas även för dubbeltariff dag/natt. Här mäter vi dagström och nattström separat eftersom nattström i allmänhet har ett lägre pris än dagström.

Tvåtidsel är ett alternativ som i synnerhet passar dig som har ett jämnare elbehov under dygnet. Det kan vara allt från mindre elkunder som bor i egnahemshus med elvärme till kunder som har större lantbruk.

Årstidsel (tidstariff 130)

Årstidsel kallas även för tidstariff. Det är ett alternativ för dig som har stor årsförbrukning, men relativt liten elförbrukning under de normala förbrukningstopparna. Det vill säga dagtid under vinterhalvåret.

Årstidsel är ett alternativ för företag samt för egnahemshus med ackumulerande elvärme, som är bortkopplad dagtid.

Mikroproduktion (mikroproduktionstariff 150)

Mikroproduktion är ett miljövänligt alternativ för sol- eller vindproduktion i liten skala. För att nyttja mikroproduktion behöver du först skriva ett avtal som gör det möjligt för dig köpa el av oss när din egen mikroproduktion inte täcker dina behov.

Spotpris (rörlig pristariff 160)

Spotpristariff är ett rörligt pris som baserar sig på det timpris som den europeiska elbörsen Nord Pool sätter för vårt prisområde.