Mariehamns Energis elmix

Förnybara energikällor

33 % förnybart producerad el

Kärnkraft

13 % kärnkraftsproducerad el

Fossila energikällor och torv

54 % fossilt producerad el

Förnybara energikällor

11,68 % förnybart producerad el

Kärnkraft

18,20 % kärnkraftsproducerad el

Fossila energikällor och torv

70,12 % fossila energikällor och torv