Mariehamns Energis elmix

Förnybart

45% förnybart producerad el

Kärnkraft

20% kärnkraftsproducerad el

Fossilt

35% fossilt producerad el

Årsberättelse 2022
Förnybart

13,67% förnybart producerad el

Kärnkraft

22,39% kärnkraftsproducerad el

Fossilt

63,94% fossilt producerad el