Producera din egen el – vi hjälper dig!

Som mikroproducent producerar du el med en mindre anläggning för eget bruk och minskar på det sättet dina kostnader för el och elnät. Du kan dessutom sälja ditt överskott om du vill. Se bara till att ha ett bra elavtal i grunden, så att du kan köpa el till förmånligt pris när din egen produktion inte räcker till.

Läs mer i vår Grundinformation om mikroproduktion (pdf)

Elavtal för mikroproduktion

För att vi ska kunna förse dig med el när din egen produktion inte räcker till behöver du ha ett elavtal med tillägg för mikroproduktion.

Ta kontakt med kundservice

Säkerheten är ditt ansvar

Som mikroproducent är du ansvarig för att din anläggning är säker och fungerar som den ska. Välj anläggningsleverantör och elinstallatör med omsorg. Ta reda på vad som gäller vid anslutning av anläggningar till vårt nät.

Läs våra Krav på mikroproduktionsanläggningar(pdf)

Tips

1. Det kan löna sig att fråga Ålands Landskapsregering om de ger ekonomiskt stöd för din mikroproduktionsanläggning.

2. En mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov – kontakta byggnadsinspektionen i din kommun och hör vad som gäller i ditt fall.