Fjärrvärmepriset

När du ansluter dig till vårt fjärrvärmenät betalar du en anslutningsavgift till oss.

Anslutningsavgiften är baserad på förbrukningsplatsens värmeeffektbehov. Är effektbehov under ca 50kW  är anslutningsavgiften 4990 €. Som jämförelse ligger behovet för ett nybyggt egnahemshus på ca 17kW. Anslutningsavgiften för förbrukningsplatser med större effektbehov än 50kW beräknas av oss efter ni fyllt i en intresseanmälan.

Därefter betalar du för din fjärrvärme löpande varje månad.

 

Fjärrvärmetaxan för 2024:

77,27 (95,81 ink. moms) €/MWh vintertid (jan-mars, nov-dec)

64,39 (79,84 ink. moms) €/MWh sommartid (april-oktober)

I fjärrvärmepriset ingår en grundavgift och en energiavgift.

 

Energiavgift: Energiavgiften är en månadsvis avgift som beror på din uppmätta månadsförbrukning och det aktuella energipriset. Energipriset är lägre under sommarmånaderna, då vi kan täcka våra kunders energibehov med enbart bioenergi.

Grundavgift: När du väl är ansluten till vårt fjärrvärmenät tar vi ut en månadsvis grundavgift. Den beror på den värmeeffekt som fastigheten behöver.