Har du en fråga?

Hitta svaret i vår FAQ
Kontakt el och elnät

Öppettider: kl. 8-16, Telefontid: kl. 9-14

Elverksgatan 1, Mariehamn

Elverksgatan 1, Mariehamn

Kontakt fjärrvärme

Öppettider: kl. 8-16, Telefontid: kl. 9-14

info@energi.ax
Neptunigatan 2, Mariehamn

PB 15, AX-22101 Mariehamn

Avbrottsjouren

Akuta ärenden utanför kontorstid

Felanmälan
+358 18 531 554

Vår personal

Kundtjänst (Elfakturering)
Hjälper till med frågor om elfakturor
+358 18 531 511 fakturering@energi.ax
Kundtjänst (Fjärrvärme)
Hjälper till med fjärrvärmerelaterade frågor
+358 18 5390 info@energi.ax
Torsten Fredriksson
Fjärrvärmechef
+358 18 539 357 +358 457 344 1624 torsten.fredriksson@energi.ax
Thomas Andersson
Ekonomichef
+358 18 539 356 thomas.andersson@energi.ax
Monica Häggblom
Redovisningsansvarig
+358 18 531 557 monica.haggblom@energi.ax
Linus Dolke
Elhandelsansvarig
+358 457 361 3698 linus.dolke@energi.ax
Mikael Nordlund
Elchef/Driftledare
+358 18 531 551 +358 40 720 7344 mikael.nordlund@energi.ax
Kjell Ekblom
Besiktningsledare/Mätansvarig
+358 18 531 559 +358 457 345 5145 kjell.ekblom@energi.ax
Richard Bergendahl
Elmontör/Vik. arbetsledare
+358 18 531 554 Richard.bergendahl@energi.ax
Dan Sundström
Värmemätartekniker
+358 457 344 5224 dan.sundstrom@energi.ax
Henrik Berglund
Planeringsingenjör
+358 18 539 359 +358 457 562 3645 henrik.berglund@energi.ax
Stefan Skogberg
Produktionschef
+358 18 539 312 stefan.skogberg@energi.ax