Anslutning till fjärrvärmenätet

Har du en gammal oljepanna som behöver bytas ut, eller vill du kanske ersätta direktverkande elvärme med något mer driftsäkert? 

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som ger en jämn och behaglig uppvärmning av din bostad. Du har fri tillgång till varmvatten och behöver inte fundera på värmepumpsbyten. Vi sköter drift och underhåll av systemet och du slipper överraskningar och oväntade utgifter.

Gör en digital intresseanmälan om fjärrvärme så återkommer vi till dig med information inom kort.

Processen för att ansluta ett hus till fjärrvärme ser ut så här:

Steg 1: Du skickar in en digital intresseanmälan för fjärrvärme.

Steg 2: Vi undersöker din fastighets placering och förutsättningarna för att ansluta den till vårt fjärrvärmenät.

Steg 3: Vi kontaktar dig och meddelar om vi kan ansluta dig. Om det är möjligt så får du teckna ett fjärrvärmeavtal och vi kommer överens om datum för att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.

Steg 4: Vi drar fram ledningar till ditt hus – du ansvarar själv för att installera fjärrvärmecentralen.

Steg 5: Du har nu tillgång till bekväm och pålitlig uppvärmning. Du kan följa din värmeförbrukning via Min sida och när som helst säga upp ditt fjärrvärmeavtal med bara en månads uppsägningstid.