Kundtjänst informerar

Information om e-faktura och direktbetalning

20.03.2023 Senaste el och fjärrvärmefaktura behöver vara tillgänglig vid aktivering av tjänsterna eftersom fakturans kundnummer och referensnummer behöver uppges.  …
Kundtjänst informerar

Januari månads elfaktura nu skickad för mikroproducenter

01.03.2023 Januari månads elfaktura för de kunder som är mikroproducenter är nu på väg ut från oss idag 1.3 och…
Kundtjänst informerar

Pågående kundundersökning

28.02.2023 Just nu genomför Mariehamns Energi en kundundersökning i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex, SKI.
Kundtjänst informerar

Aktivera e-faktura för smidigare betalningar

21.02.2023 Genom din internetbank kan du aktivera att du får e-faktura från oss istället för en pappersfaktura. Du får fakturorna…
Kundtjänst informerar

Information om januarifaktureringen

10.02.2023 Tariff 120, 130 samt mikroproducenter får fakturorna för januari lite senare än vanligt. Uppdateringar i vårt faktureringssystem pågår för…
Kundtjänst informerar

Elavdrag, elstöd och elpriskompensations-information

19.01.2023 Definitioner: Elavdrag erhålls via skattekort eller skattedeklaration. Du får avdraget för den el som du förbrukat i din stadigvarande…
Kundtjänst informerar

Ändring i elfakturans faktureringsintervall

10.01.2023 Från den 1 januari 2023 kommer Mariehamns Energi fakturera samtliga kunder månatligen. Tidigare har mindre elförbrukare, med fakturor under…
Kundtjänst informerar

Vår kundtjänst är öppen och bemannad Kl.9-14. Trevlig självstyrelsedag!