Hur gör man ett leverantörsbyte till Mariehamns Energi?

Efter att ett flertal samtal gällande hur man ska gå tillväga för att göra ett leverantörsbyte till oss, om man inte redan har oss som leverantör, så har vi sammanställt en kort manual. Det går att byta el-leverantör (el-tariff och el-grundavgift), men nätavgifterna (överföringskostnaderna och grundavgiften för säkringarna) kommer alltid vara inom det elnätsområde du bor inom.

För att göra ett leverantörsbyte till Mariehamns Energi kan du:

– Skicka ett mail till fakturering@energi.ax och nämna:

  • Att du vill göra ett leverantörsbyte till Mariehamns Energi
  • Ditt namn, personnummer och telefonnummer
  • Ditt förbrukningsplatsnummer och adress
  • Vilken tariff du vill ha, eller om du vill ha spot-el (om du inte vet, så hjälper vi till)
  • Om du vill ha grönel eller inte

– Göra ett personligt besök till vår kundtjänst på Neptunigatan 2 (vardagar 09:00-15:00)

Bytet måste anmälas senast två veckor före månadsslutet för att kunden ska få oss som leverantör inför nästa månad