Elavdrag, elstöd och elpriskompensations-information

14.06.2023

Definitioner:

Elavdrag erhålls via skattekort eller skattedeklaration. Du får avdraget för den el som du förbrukat i din stadigvarande bostad 1.1–30.4.2023. Avdraget är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger 2 000 euro. Avdraget beviljas för kostnader på högst 6 000 euro. Självrisk 100 euro.

Elstöd erhålls via FPA. Stödet är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger 400 euro. Självrisk 400 euro/månad.

Om du inte kan få elavdrag kan du ansöka om elstöd hos FPA.

Dina inkomster kan kontrolleras mot de uppgifter som FPA har tillgång till, såsom inkomstregistret.

FPA meddelar Skatteförvaltningen uppgifter om vem som får temporärt elstöd

Regeringens förslag om elpriskompensation, finns inget beslut i riksdagen, är i allra högsta grad oklart hur det kommer att se ut i Finland. Beroende på riksdagens slutliga beslut kan det uppstå en behörighetsfråga => gäller det på Åland eller kommer en åländsk variant av elpriskompensation.

 

Nedan finns kort information om elavdrag på skatten och elstöd. Vi hänvisar till berörda instanser för mer detaljspecifika uppgifter och frågor.

1.Stöd via skattekortet, sker i samband med hushållsavdraget endera i slutliga deklarationen för år 2023 eller genom ändring av sitt skattekort.

Elavdrag – vero.fi eller

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/elavdrag/

Uppgifter från www.skatt.fi:

Räkna ihop 4 månaders elenergikostnader för tiden 1.1–30.4.2023. Betalningstidpunkten är inte av betydelse, bara den infaller år 2023.

Om du ännu inte har fått elräkningarna för januari–april kan du uppskatta 4 månaders kostnader på basis av din senaste elräkning.

Räkna in i kostnaderna priset på elenergi inklusive moms och grundavgiften för elenergi. Det går inte att få avdrag för elöverföring varför du inte ska lägga till elöverföringens grundavgift eller andra elöverföringskostnader i beloppet. Utred vid behov med ditt elbolag vad de olika avgifterna i din räkning innebär.

 

Obs! Avdraget beräknas utifrån den el som förbrukats under januari–april. Lägg inte till elräkningen för december i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i januari. Å andra sidan kan du räkna räkningen för april in i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i maj. Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro för fyra månader.

 

På våra elfakturor finns en sammanställning där momsen specificeras, det belopp som finns på raden 10% moms är endast elenergikostnader. I exemplet nedan är det således beloppet inkl moms om 340,64 som utgör grund för avdrag eller stöd.

2. Elstöd hos FPA. Om dina skatter inte räcker till elavdraget ska du ansöka om elstöd från FPA, kela.fi, välj språk svenska

Så här ansöker du om temporärt elstöd | Privatpersoner | Fpa (kela.fi) eller https://www.kela.fi/elstod-ansok-sa-har

 

Uppgifter från FPAs webbplats www.kela.fi:

  • Elstödet är avsett för hushåll som har låga inkomster och som inte kan få elavdrag i beskattningen till fullt belopp.
  • Elstödet har en självrisk på 400 euro/månad.
  • Elstödets belopp är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger självrisken på 400 euro. 

Kontrollera först om du kan få elavdrag. Om du kan få elavdrag till fullt belopp, kan du inte få elstöd från FPA. Ansök då om elvadraget enligt skatteförvaltningens anvisningar.

 

Vill man ha ytterligare information finns det att läsa på följande plats:

Energiläget och elstöd (valtioneuvosto.fi) eller https://valtioneuvosto.fi/sv/elstod