Uppdaterad information till solpanels-installatörer 17.06.2022

Information till installatörer

Mikroproduktionsanläggningen måste installeras och besiktas av en behörig elinstallatör, som också ska skicka in uppgifter om din anläggning samt besiktningsprotokoll till oss.

ENTREPRENÖRSMEDDELANDE

INFORMATION FÖR INSTALLATÖRER

Ni kan även se det nya flödesschemat på vår sida om egenproduktion