Information till fjärrvärmekunder, kontrollera värmeväxlarna

10.10.2023 I takt med att temperaturen sjunker på nätterna ökar värmebehovet i fastigheterna.
Nu är det hög tid att kontrollera din fjärrvärmeanläggning.

Vatten kan behöva fyllas på i husets värmesystem och en extra koll på att inget läckage förekommer, är alltid bra.

Om du upptäcker läckage av grönfärgat vatten ska du höra av dig till oss!

Kontakt fjärrvärme:
Tel: +358 18 5390
E-post: info@energi.ax