Robert Kjellberg är nu på plats och tillträder som ny VD

01.09.2022

Idag tar Robert Kjellberg över VD-rollen för Mariehamns Energi från Tf. VD Torsten Fredriksson som innehaft posten i denna övergångstid. Hans erfarenhet inom ledarskap och olika vd-roller kommer väl till pass i och med de intressanta möjligheter och utmaningar som hela energisektorn står inför. En viktig del av uppdraget blir att tillsammans med resten av personalen fortsätta utveckla bolaget för att tillhandahålla konkurrenskraftiga och hållbara tjänster för el och fjärrvärme