Höjning av tariffpriserna 01.01.2023

30.11.2022

Turbulensen på elmarknaden fortsätter. Efter att ha sett små lättnader på spotmarknaden, tack vare det varma vädret, har vindarna vänt och med kylan medfört att priset igen snabbt börjat stiga. För att säkerställa likviditet inför första kvartalet 2023 måste vi höja elpriset i våra tariffer med 50%. Det är viktigt att komma ihåg att elpriset bara är en del av hela el-fakturan, så er totala räkning kommer inte att höjas med 50% utan endast kostnaden för själva elen. Momsen för elpriset har tillfälligt sänkts från 24% till 10% från 01.12.2022-30.04.2023.

Nättarifferna höjs även de med 4%. Detta på grund av stigande priser på materialkostnader och ökade kostnader för förlustel (den el som försvinner när elen fysiskt överförs i kabel).

Fjärrvärmen höjer sin fjärrvärmetaxa då det under året kommit allt fler fjärrvärmekunder vilket leder till att mera topplast-bränsle måste användas, samt att Kraftvärmeverket stödjer elnätet med att producera mera el än tidigare. Vinterpriset stiger med 3,69% och sommarpriset med 0,25%. Grundavgifter samt anslutningsavgifter är oförändrade

Se våra priser från 01.01.2023 nedan:

Elnät- och elpriset 2023

Fjärrvärmetaxan 2023