Vilka typer av elavtal finns det och hur fungerar dom?

20.04.2023

 

Vilka typer av elavtal finns det?

Våra kunder kan välja mellan att ha tariffpris eller spotpris. Tariffpriset är ett fast månadspris som korrigeras några gånger i året för att följa marknadspriset, och de tariffer som finns att välja mellan är anpassade till det förbrukningsmönster våra kunder har. Mariehamns Energi räknar ut vilken tariff som blir billigast för just din förbrukningsmängd och förbrukningsprofil.

Spotpris däremot är att kunden har ett direkt marknadspris som ändrar varje timme. Då har kunden möjlighet att anpassa sin förbrukning till när marknaden är som billigast. Väljer kunden spotpris måste kunden själv följa med elmarknaden och se dagspriserna.

 

Varför är tariffpriset dyrare/billigare är dagens marknadspris?

Tariffpriset kommer skilja sig från spotpriset då en del av elen är redan inhandlad på förväg genom så kallade el-derivat. Detta är för att skydda våra elkunder från snabba rörelser i marknaden, men nackdelen blir att priset för tariffen inte kommer att sänkas direkt då marknaden blir billigare. Men det positiva är att det skyddar för snabba uppgångar då marknaden blir dyr och det kommer inga oförväntade chockerande dyra elräkningar under vintern. Det går att likna det vid att ha fast ränta på sitt banklån, jämförelsevis med icke bunden ränta.

Vi på Mariehamns Energi balanserar detta under året, vi tar risken för våra kunder och prissätter så att i slutet av året har kunderna fått ett bra pris utslaget över hela året. Mariehamns Energi har alltid legat bland de billigaste elbolagen i hela SE3 området, från vilket Åland köper sin el ifrån, under många år. Elmarknaden i Finland går inte att jämföra då det är en helt annan elmarknad som Åland inte har tillgång att köpa sin energi från.

 

Varför är elräkningen så dyr?

De senaste åren har flera faktorer bidragit till att priset på den fysiska elen har blivit mycket dyrare. På elräkningen kommer det även nätavgifter, överföringsavgifter, skatter och punktskatter som alla tillhör elnätet. Det är kostnader för själva transporten av den fysiska elen och nybyggnation för att underhålla näten och att förbereda för den gröna omställningen. Kombinationen av dessa två är det som utgör kunden elräkning. Olika elområden och kundbas resulterar i olika svårigheter och fördelar för olika elbolag.

Kunder som ligger i Mariehamns Energis elområde och har en förbrukning under 5500 kWh om året har Ålands billigaste totalpris per kWh även om priset på själva elen är lite dyrare än utanför Mariehamn. Majoriteten av Mariehamns Energis kunder har just den typen av förbrukning. All el som säljs av Mariehamns Energi är inköpt till marknadspris då vi på Mariehamns Energi inte har någon egen elproduktion.

 

Kan jag välja el-leverantör?

Till skillnad från elnätet, som är monopol, så är elmarknaden konkurrensutsatt. Just nu finns det dock bara två aktörer verksamma på Åland. Vem som helst på Åland kan välja Mariehamns Energi som el-leverantör och även välja mellan våra tariffpriser eller att ha spotpris. Skulle kunden vilja välja Ålands Elandelslag som leverantör kan man endast få deras tariffpris ifall förbrukningsplatsen ligger i deras elnät.

Här hittar ni våra nya tariffpriser