Pågående kundundersökning

28.02.2023 Just nu genomför Mariehamns Energi en kundundersökning i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex, SKI.