Ändring i elfakturans faktureringsintervall

10.01.2023

Från den 1 januari 2023 kommer Mariehamns Energi fakturera samtliga kunder månatligen.

Tidigare har mindre elförbrukare, med fakturor under 40€, fått faktura varannan månad, även dessa kommer från och med nu få sin elfaktura månatligen.