Systemarbete som påverkat funktionen på MinSida

01.11.2023 Under kvällen har servicearbeten utförts som påverkat funktionen på MinSida.
Tjänsten är nu återställd.