Avbrott i norra delen av Mariehamn

21.09.2022 På förmiddagen mellan kl.09:51 och 10:06 inträffade idag ett antal avbrott i samband med planerade kopplingsarbeten. Orsakerna till avbrotten är till stora delar okända och utreds vidare för att i framtiden kunna undvikas.