Kort störning i nätet vid Backeberg vid lunchtid

05.09.2023

Vid ett kopplingsarbete i Backeberg uppstod en driftstörning som orsakade ett kort strömavbrott för närliggande kunder. Felet åtgärdades dock inom ett par minuter och kunderna fick åter ström.