Stark ekonomi möjliggör satsningar på miljön

Mariehamns Energi gör ett starkt resultat för 2020, vilket skapar goda förutsättningar att ytterligare minska beroendet av fossila energikällor. – Lokalproducerat, förnybart biobränsle stod för 96,5 procent av vår produktion av fjärrvärme i fjol, vilket är rekord. Vi har aldrig tidigare använt så lite olja, säger Per Eriksson, vd för Mariehamns Energi.

Det mesta gick enligt budget eller till och med lite bättre än väntat för Mariehamns Energi i fjol. Vinsten efter skatt för 2020 är nästan 429.000 euro, vilket är klart högre än året innan. Förklaringen till det goda resultatet är dels det varma vädret, dels att investeringen i en rökgaskondensor i den större av Mariehamns Bioenergis två biopannor inneburit en högre verkningsgrad.

– Tillsammans har de här två faktorerna gjort att vi knappt behövt elda med olja alls, utan i princip helt kunnat förlita oss på lokalproducerat biobränsle, det vill säga rester från det åländska skogsbruket. Det här är något alla vinner på. Biobränslet är billigare än olja – vilket gör att vi kan sänka priserna för våra kunder – plus att det är bra både för miljön och den lokala ekonomin, inte minst skogsbruket, säger Per Eriksson.

Samtidigt som fjärrvärmen var i princip helt fossilfri och lokalproducerad i fjol, måste fortfarande Mariehamns Energi stödelda med olja under riktigt kalla vinterdagar. Ett fossilberoende man på sikt hoppas kunna bygga bort.

– Förutom rökgaskondensorn installerades även två nya pelletsbrännare i fjol, vilket gör att temperaturen kan sjunka ytterligare någon grad innan vi blir tvungna att använda olja. Vi vill fortsätta investera i fossilfritt och fjolårets goda resultat ger oss ökade möjligheter att göra det. Samtidigt vill vi investera i fossilfri teknik på ett smart och kostnadseffektivt sätt så varken värmen eller elen blir dyrare för våra kunder, utan snarare billigare, säger Per Eriksson och fortsätter:

– I och med att sammanslagning av Mariehamns Energi och Mariehamns Elnät nu är genomförd och det mest har börjat sätta sig, kan vi blicka framåt på ett annat sätt. Vårt viktigaste mål framöver är att bli så koldioxidneutrala det bara går, i första hand genom att bygga bort den lilla användningen av olja som finns kvar inom vår fjärrvärmeproduktion.

”Vårt viktigaste mål framöver är att bli så koldioxidneutrala det bara går, i första hand genom att bygga bort den lilla användningen av olja som finns kvar inom vår fjärrvärmeproduktion.”

Stödjer åländsk vindkraft

Tack vare bolagets starka ekonomi kunde Mariehamns Energi även investera 300.000 euro i Vind Ax Ab, det åländska bolag som är i färd med att bygga tio nya vindkraftverk i Eckerö. – Vi har valt att gå in som en lite större delägarna i projektet och är på så sätt med och stöttar den åländska vindkraften. Men investeringen påverkar inte vår elhandel, utan det är en ren finansiell placering som gynnar våra kunder genom att vi får avkastning på det satsade kapitalet.

Hur jobbar ni för att elen ni köper in och säljer vidare till era kunder ska vara så miljövänlig som möjligt?

– Vi är väldigt stolta över att vi kan erbjuda våra kunder den renaste elen på Åland. Våra kunder kan välja att både ha grön och helt klimat – kompenserad el.

När coronapandemin slog till vårvintern 2020 sjönk först elpriserna kraftigt, men har sedan dess stigit igen.

– För vårt resultat spelar det inte så stor roll om elpriserna på marknaden är höga eller låga, men för våra kunders skull ser vi förstås hellre att priserna är låga. Vi vill framför allt att elpriserna ska vara stabila och inte röra sig så mycket upp eller ner.

Förutom att pandemin innebar lägre priser på el, ställde den även till det för leveransen av elmätare.

– Pandemin har ju inneburit en global brist på mikrochip och det här har även vi drabbats av. Under en period kunde vi inte få tag i de delar som vi behövde för att reparera trasiga sändare i kundernas elmätare, vilket gjorde att vi fick läsa av vissa mätare manuellt. Men nu har leveranserna kommit igång igen och vi kan byta ut det som är trasigt.

Synergieffekter

För drygt två år sedan slogs de två bolagen Mariehamns Energi och Mariehamns Elnät ihop, och Per Eriksson säger att man hela tiden upptäcker nya synergieffekter i vardagen som gör att arbetet blir effektivare.

– Vi har under resans gång upptäckt massor med små synergieffekter som vi inte räknade med från början, till exempel att vi kan dela på viss utrustning och dra nytta av varandras kompetenser. Under fjolåret förnyade vi även vårt gemensamma ekonomisystem, vilket leder till ytterligare effektivisering, säger Per Eriksson och fortsätter:

– Vi var ju från början två olika företag som gjorde saker på lite olika sätt. Ända sedan vi blev ett bolag har vi jämfört de olika sätten att jobba och sedan valt det bästa och mest effektiva sättet att jobba tillsammans på, vilket gör hela företaget mer effektivt.

Ta del av fler nyheter i det senaste numret av vår kundtidning (pdf).